SOCIAL ZOOM

Zaawansowany silnik monitorowania dyskusji w sieci

Monitoring Internetu.
Co wyróżnia SOCIAL ZOOM?

Social zoom to autorska metodologia badań i sposób pracy z dużymi zbiorami danych opracowany przez lidera rynku badań rynku, firmę Kantar oraz zespół s360.

Zaawansowany silnik monitorowania dyskusji i wypowiedzi o markach, zjawiskach i kategoriach pozwala wychwycić najbardziej interesujące opinie i postawy oraz uchwycić konsumenckie trendy.

Social Zoom to nie tylko monitoring internetu. To także jego zaawansowana jakościowa analiza. Metodologia kodowania i narzędzia filtrujące pozwalają na szybkie i precyzyjne odnajdywanie powiązań między wątkami analizowanego dyskursu.

W efekcie nie tyle uzyskujemy proste obserwacje, ale pokazujemy powiązania pomiędzy wątkami i tematami. Innymi słowy budujemy uporządkowaną wiedzę o danej marce czy zjawisku.

SOCIAL ZOOM to…

 • … zaawansowany silnik monitorowania wypowiedzi i dyskusji.
 • … uporządkowana jakościowa wiedza na temat internetowego dyskursu o marce lub zjawisku.
 • … szybki proces: raport może być gotowy już 10 dni po rozpoczęciu badania.
 • … praktyczne rekomendacje poparte dogłębną analizą jakościową i dowodami.
 • … niezależne badanie lub element większego procesu.

Przebieg procesu

 1. I. Syntaksa: stworzenie zbioru słów kluczy celem wygenerowania bazy wypowiedzi.
 2. II. Porządkowanie bazy danych: suwanie wypowiedzi powtarzających się i niewiarygodnych w celu zapewnienia wysokiej jakości danych. 
 3. III. Kodowanie: oznaczanie w wypowiedziach powtarzających się tematów i wątków.
 4. IV. Jakościowa analiza dyskursu: szukanie związków i prawidłowości zachodzących między tematami i wypowiedziami w celu stworzenia uporządkowanej i kompleksowej
  bazy wiedzy. 
 5. V. Opracowanie raportu: syntetyczne zestawienie wniosków z analizy;
  wizualne przedstawienie opinii i postaw względem badanego zjawiska lub marki.

Raport. Więcej niż wiedza

Raporty z badania Social Zoom mają formę executive summary. Odpowiadamy na pytania badawcze oraz opisujemy pozostałe wątki, które odznaczały się w dyskursie. 

Dodatkowo w raportach proponujemy rekomendacje – propozycje działań opartych na zgromadzonej wiedzy. 

Raporty Social Zoom to nie tylko wiedza, ale i propozycje jej praktycznego zastosowania.

Pobierz przykładowy
raport SOCIAL ZOOM

Sprawdź jak w praktyce wygląda raport Social Zoom

Pobierz raport "Stosunek do samochodów elektrycznych w Polsce. Analiza jakościowa dyskursu internetowego". Raport został przygotowany w październiku 2021r.